Velkommen til vårt gårdsmuseum!

Startet i 2016 å ordne gårdsmuseum/selskapslokale på tørhøylemmen i fjøsen på gården. Fjøsen ble startet bygd i 1953 med grunnmur og fullført i 1954. Trevirket som fjøsen er bygd opp av stammer fra kaia som ble bygd opp nedenfor gamle sanitetshuset(bygdehus i dag)under andre verdenskrig av tyskerene på slutten av 1944 og stod ferdig i begynnelsen av 1945.

Den ble etter krigen brukt av lokalbåter/skyssbåter frem til 1950. Da bestemte min farfar, Hans Edvardsen seg å rive kaia for så å få sagd den opp for å bruke materialet til å bygge ny fjøs på gården. Kaia ble revet og sagd opp med hjelp av famile og lokale folk i bygda.

Edvard Sørensen, Slettmo hadde første maskindrevne saga i bygda som ble brukt til formålet. Materialet ble så stablet inn i naustet på gården og lå der til tørking frem til 1954 da fjøsen ble bygd/sluttført.

Gårdsmuseum kan også brukes som selskapslokale. Planen er videre å få satt opp et tilbygg på fjøsen som skal inneholde nytt inngangsparti, toaletter, garderober, badstue, relax/solrom og et utemiljø med sittegruppe, bålplass og jacuzzi.